شکارچی در دام

پایگاه تصویری مستضعفین به مناسبت روز پازدهم شعبان ،روز سربازان گمنام امام زمان(عج) این ویدئو را باز نشر می دهد.

"شکارچی در دام "روایتی از به دام افتادن جاسوس سیا در ایران به دست سربازان گمنام امام زمان است.متی والوک در پایان فیلم ازملت ایران عذر خواهی میکند.