اصلاح طلبان و محدودیت قدرت نظامیان

437
25 آذر 1394

رهنمود های دموکراسی شدن در مورد نظامیان این است که آنها را به دنیال نخود سیاه بفرستید یا آنها را تصفیه و بازنشست کنید.این رهنمود در قضیه مصر و توسط مرسی اجرا شد.مرسی بیش از 60نفر ازژنرال های ارتش مصر را بازنشست کرد.

در ادامه این راهنمای دموکراسی خواهی گفته میشود طرفداران حکومت اقتدار گرا را بازنشسته کن.

این متن مربوط به کتاب موج سوم دموکراسی مربوطبه آقای هانگتینگتون است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x