دعا برای دفع بلا

461
25 آذر 1394

یکی از خاصیت های دعا این است. البته دعا خواص متعددی دارد، بعضی هم از دفع بلا مهم تر است؛ رابطه قلبی بین ما و خدای متعال با دعا حاصل می شود. لذا شما مشاهده می کنید که در کلمات ائمه علیه السلام دعا جایگاه خاصی دارد حتی معارف دین را بو وسیله دعا بیان کرده اند. این دعاهای صحیفه سجادیه شامل و حامل عمیق ترین، رقیق ترین و دقیق ترین معارف اسلامی است که انسان در کم تر حدیث و بیانی از ائمه علیه السلام این معارف را پیدا می کند. همین معارف را به زباندعا بیان کرده اند. یعنی خواسته اند به زبان دعا توجه دهند ما را. لذا دعا را هم به خاطر ارتباط با خدا -که اصل قضیه این است-، هم به خاطر معارف الهی و هم به خاطر دفع بلا یعنی دعا کنید و از خدای متعال بخواهید که خدای متعال بلا را دفع کند و خدای متعال با این دعا بلا را دفع می کند بنابراین ادفع البلاء بالدعاء از دعا دوستان غفلت نکنید همیشه دعا کنید، به خصوص در مواقعی که وعده استجابت داده شده، مثل بعضی از ایام یا لیالی متبرک، یا مثل نیمه های شب و سحر؛ آن وقتی که وقت مناجات و خلوت با خداست، یا هر وقتی که حالی پیدا کردید...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x