دیوید کوهن و روی دیگر توافق نامه ژنو

200
25 آذر 1394

پس از توافق نامه ژنو بزرگنمایی ها وقهرمان سازی های بزرگی از سوی جریان های همسو دولت در داخل ایجاد شد.اما پس از گذشت زمان و فروکش کردن بزرگ نمایی ها و با مشخص شدن مواضع خصمانه مقامات آمریکایی حقایق بیشتری از ماهیت توافق نامه ژنو روشن شد.

در این ویدئو سعی شده است از بروز ترین مواضع مقامات آمریکایی در قبال توافق نامه ژنو استفاده شود تا این نکته بخوبی ماهیت توافقنامه ژنو مشخص شود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x