از دزدی مدرن چه میدانید؟(قسمت دوم از مستند به دنبال پول)

283
25 آذر 1394

این خیلی خوب است که ملت ما از سیستم بانکداری ماسر در نمیآورند زیرا اگر به آن پی میبردند پیش از طلوع خورشید فردا، انقلاب می کردند.هنری فورد 1922

اگر میخواهید از سیستم دزدی مدرن در بانک داری ربوی سر در بیاورید این کلیپ را به شما پیشنهاد میکنیم...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x