چرا در صنعت خودروسازی اینقدر ناتوان هستیم؟

تحلیل جالب یک مجری اقتصادی تلویزیونی مرا به این فکر انداخت که چرا ایران میتوانددر صنعت موشکی با تعداد قطعات بالغ بر 33000هزار قطعه به خودکفاییو پیشرفت برسد و دشمنانش را به تعجب وادارد ولی در صنعت خودروسازی با 3000قطعه با خروج خودروسازان خارجی کشور باید کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرد و قیمت محصولاتش را چند برابر کند؟