امام كاظم علیه‌السلام و مبارزه با زره تقیه

زندگى موسى‌بن‌جعفر يك زندگى شگفت‌آور و عجيبى است. اولاً: در زندگى خصوصى موسى‌بن‌جعفر مطلب براى نزديكان آن حضرت روشن بود. هيچ كس از نزديكان آن حضرت و خواص اصحاب آن حضرت نبود كه نداند موسى‌بن‌جعفر براى چى دارد تلاش مى‌كند، و خود موسى‌بن‌جعفر در اظهارات و اشارات خود و كارهاى رمزى‌اى كه انجام مى‌داد، اين را به ديگران نشان مى‌داد. حتى در محل سكونت، آن اتاق مخصوصى كه موسى‌بن‌جعفر در آن اتاق مى‌نشستند؛ اين‌جورى بود كه راوى كه از نزديكان امام هست مى‌گويد من وارد شدم، ديدم در اتاق موسى‌بن‌جعفر سه چيز است: يكى يك لباس خشن، يك لباسى كه از وضع معمولى مرفه عادى دور هست، يعنى به تعبير امروز ما مى‌شود فهميد، و مى‌شود گفت لباس جنگ، اين لباس را موسى‌بن‌جعفر آن‌جا گذاشتند، نپوشيدند، به صورت يك چيز سمبوليك، بعد «و سيفٌ معلق» شمشيرى را آويختند، معلق كردند يا از سقف يا از ديوار «و مصحف» و يك قرآن. ببينيد چه چيز سمبليك و چه نشانه‌ى زيبائى است، در اتاق خصوصى حضرت كه جز اصحاب خاص آن حضرت كسى به آن اتاق دسترسى ندارد، نشانه‌هاى يك آدم جنگىِ مكتبى، مشاهده مى‌شود. شمشيرى هست كه نشان مى‌دهد هدف، جهاد است. لباس خشنى هست كه نشان مى‌دهد وسيله، زندگى خشونت‌بارِ رزمى و انقلابى است و قرآنى هست كه نشان مى‌دهد هدف،…