۱۶ آذر پر حاشیه در دانشگاه شریف

147
25 آذر 1394

پیش از آغاز سخنرانی حسین شریعتمداری، دانشجویان شروع به خواندن شعر «یار دبستانی من» با یکدیگر کردند و حامد زمانی نیز چند قطعه ترانه از جمله ترانه مرگ بر امریکا را اجرا کرد.

حامد زمانی با بیان اینکه امیدوارم دوستان تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشند که تعدادی از دانشجویان ارزشی شعار «حامد دوست داریم» را سردادند که توسط برخی هُو شد.

پس از ترانه خوانی حامد زمانی، سخنرانی حسی

فیلمآذردانشگاه شریفپر حاشیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x