آقای ظریف به اندازه یک آمریکایی هم نمیفهمید؟!!

اظهارات چند کارشناس غربی پیرامون سناریو های جنگ ایران و آمریکا

کارشناس شماره یک:باور دارم که روسای پنتاگون اینو که ایران عراق نیست درک میکنند ایران لیبی نیست.ایران ایرانه.

کارشناس دو:نظر شخصی من اینه که کشور های زیادی در اطراف هستند که میشه خرابشون کرد یا دولت هاشون را ساقط کرد.

کارشناس سه:متاسفانه به نظر من این کشور های دیگه چندان قدرت دفاعی نداشتند.

کارشناس دو: قصد توهین ندارم اما وضعیت افغانستان رو نگاه کنید.

کارشناس سه: در افغانستان چیزی بعد از جنگ با شوروی باقی نمانده بود.تصرف اونجا خیلی آسان بود.

کارشناس دو:به بعضی از کشور های عربی بعد ماجرای موسوم به بهار عربی نگاه کنیدمثلا لیبی.

کارشناس سه:عراق را سال ها تحریم و بر فراز آسمانش منطقه پرواز ممنوع برقرار کردیم و هنگامی که کاملا ضعیف شدند حمله کردیم و اونجا رو گرفتیم.اینجاچنین نیست.ایران اینچنین نیست.