فیلم ترتیل صفحه۳۷۲قرآن کریم بانوای جذّاب استادپرهیزکار:

هرروزباقرآن(سوره شعراء آیات۱۱۲تا۱۳۶)،ترتیل تصویری انیمیشنی صفحه۳۷۲قرآن کریم به خط عثمان طه وبانوای دلنشین استادشهریارپرهیزکارهمراه با متن ترجمه فارسی آیت الله مکارم شیرازی ونیزمتن ترجمه انگلیسی آیات؛التماس دعا...