۵۰ ویدیوی برتر یوتیوب: ۴۱ ساعت حبس در آسانسور!

این ویدیو مربوط به سال ۱۹۹۹ می باشد. فردی به نام نیکلاس وایت به مدت ۴۱ ساعت تنها در یک آسانسور زندانی می شود. ویدیوی دور تند این ۴۱ ساعت نشان می دهد در این مدت چه بر او گذشته است.