بن استیلر، بدلکار تام کروز! خیلی خیلی خنده دار!!!

بن استیلر در نقش بدلکاری تام کروز که مسخ در کرووووز شده است! بن استیلر کمدین محبوب و استاد تقلید حرکات تام کروز! چند سال پیش این ویدیو را با مشارکت خود تام کروز برای مراسم جوایز MTV ساخت که بسیار خنده دار از آب درآمد