عذرخواهی ضمنی مارتین بشیر از مایکل جکسون فقید

توضیحات مارتین بشیر، همان خبرنگار و سازنده مستند جنجالی Living With Michael Jackson درباره سلطان پاپ. او به نوعی اشاره می کند که موارد جنجالی آن مستند هیچ کدام واقعیت نداشته.