تریلر صادقانه مینیون ها

چی می شد اگه تریلرها خیلی صادقانه ساخته می شدند؟!! این ویدیو یکی از سری ویدیوهای Honest Trailers است که این بار به سراغ مینیون ها رفته و بی رحمانه با طنز گزنده ای مینیون ها را به نقد کشیده!