چگونه دسر برانیز درست کنیم ؟

دسر برانیز یکی از ساده ترین و ارزان ترین دسرها می باشد . برای درست کردن دسر برانیز فقط به شکر ، تخم مرغ و پدر کاکائو نیاز است . به طور خلاصه شیوه درست کردن این دسر بدین صورت است که : در مرحله اول تخم مرغ را با همزن زده و تقریبا 2/3 شکر را به آرام آرام به تخم مرغ اضافه میکنیم به گونه ای که با درجه تند همزن می زنیم تا تخم مرغ ها قوام بیاید (باید توجه داشته باشید که حتماً در زمان زدن تخم مرغ ها همزن را خاموش کنید و اطراف ظرف را با لیسک تمیز می کنیم و بعد دوباره همزن را روشن میکنیم) در مرحله دوم مابقی شکر و پودر کاکائو را که با هم مخلوط کرده ایم به مواد اضافه میکنیم بعد از 3 دقیقه کره را اضافه و بعد از 2 دقیقه آرد را اضافه می کنیم تا مخلوط یک دستی بدست آید.