آموزش کاشت فلفل بزرگ در خانه

اگر در خانه ی خود جای مناسب دارید سبزیجات را خودتان بکارید چون واقعا معلوم نیست آنها را چگونه پرورش می دهند . یکی از سبزیجات محبوب فلفل بزرگ یا همان فلفل دلمه ای است . برای کاشت فلفل بزرگ باید ابتدا یک فلفل بزرگ که جوان باشد را بخرید . توجه کنید برای تشخیص جوان بودن فلفل بزرگ باید به پوست و دانه های آن دقت کنید . اگر پوست آن شل شده و وا رفته بود یعنی پیر است . همچنین دانه های آن باید شاداب و محکم باشند . می توانید برای کاشت فلفل بزرگ از یک ظرف بزرگ حاک رس استفاده کنید .