کلیپ طنز تخصصی روزی روزگاری(مشکلات عرصه پتروشیمی)

606
24 آذر 1394

طنز روزی روزگاری کاری از برنامه ثریا به مشکلات صنعت پتروشیمی پتروشیمی میپردازد. در این قسمت از برنامه ثریا به عدم افزایش قیمت گاز مصرفی پتروشیمی ها و افزایش تعداد صنایع بالادستی به جای گسترش صنایع پایین دستی که موجب افزایش 200هزار شغل به ازای آن میشود میپردازد درحالی که امروز صنایع بالادستی میتوانند به ازای هر پتروشیمی تا 500 نفر را به کار بگیرند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x