صحبت های تکان دهنده اژه ای پیرامون معوقات بانکی

301
24 آذر 1394

به نظر شما چرا بانک ها بابت معوقات بانکی خود شکایت نمیکنند؟ کسانیکه وام گرفته اند چه ارتباطی با سیستم بانکی داشته اند که بانک ها از شکایت آنها منصرف شده اند؟ آیا بانک ها در این قضیه ذی نفع هستند؟وجود بانک هایی که به جای بانکداری بنگاه داری میکنند چه مضرات خطرناکی برای کشور دارد؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x