هشدار ! ورود افراد متفرقه !

ما شهره ایم به مهمان نوازی ولی رفت و آمدهای دشمن خیلی اتفاق مبارکی نیست. حضور پی در پی افراد خارجی در کشور به بهانه مذاکرات دیپلماتیک و وقتی مقامات امنیتی توان کنترل آنها را ندارند، یک اعلام خطر است! فتنه سال 88 برای شما تجربه ای نشده است؟

فیلمفتنه 88فتنهمذاکرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x