هونداسواران که صداوسیما را نجات دادند

ستاد های میرحسن موسوی ، عمده فشار را اورده بود روی صدا و سیما و یکی از نقاطی که عمده فشار روی ان بود و هر روز درباره آن صحبت می کردند ، خود صدا و سیما بود. تقریبا هر روز جلوی صدا و سیما تحصن بود ، یادمه یک روز که قصد رفتن به صدا و سیما (شبکه سه) را داشتم ، گفتند همه درهای سازمان بسته هست ، اغتشاش گران نشسته اند و نمی توان داخل شد. حراست کمک کرد تا از یک در دیگر وارد شویم ، دیدم بچه حرب الهی های شاه عبدالعظیم ، ۲۰۰ الی ۳۰۰ تا با موتور هوندا آمده بودند و می گفتند ، این در رو نمی زاریم دیگه بگیرن ، راه رو بازکردند و داخل شدیم…