مقاومت رمز پیروزی

397
24 آذر 1394

بیانات امام خامنه ای در دیدار با مردم آذربایجان در تاریخ 91/11/28 سند راهبردی و جامعی پیرامون بحث مذاکره با آمریکا بود که متاسفانه به دلیل برجسته بودن حواشی پیش آمده بین مجلس و دولت در آن مقطع بعضی از بخشهای مطالب ارائه شده توسط رهبر انقلاب مورد غفلت قرار گرفت. حال که یکسال از آن سخنرانی تاریخی گذشته فرصتی است برای بازخوانی قسمت های مغفول آن سخنرانی. شاید اگر یکسال پیش این غفلت ها نبود حال و روز امروز ما انگونه که هست نبود ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x