جانبازی که چشم هایش همیشه اشک دارد

آقای علیرضا یزدان پناه راوی و داوطلب موزه صلح تهران عوارض ناشی از مصدومیتش توسط سلاح شیمیایی خردل در زمان جنگ تحمیلی را بعد از ۲۷ سال هنوز تحمل می کند.

فیلمجانبازدفاع مقدسجنگ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x