خبرنگار المیادین چگونه زخمی شد

صهیونیست های اشغالگر در جریان یورش به منزل شهید "فادی علون" در شهرک العیسویه، خبرنگار شبکه المیادین را حین پوشش اخبار این یورش و تجاوزات صهیونیست ها زخمی کردند.اما او دست از کار نکشید و با صورت زخمی به ادامه گزارشش پرداخت .