حج، جشنی که عزا شد.

روز ششم ذی الحجه سال۱۴۰۷ (مصادف با روز نهم مردادماه ۱۳۶۶ شمسی) همزمان با مراسم \"برائت از مشرکین\" زائران ایرانی خانه خدا ،حادثه ای خونین قلب جهان اسلام را جریحه دار کرد ، کشتار حجاج مظلوم ایرانی در مکه به دست حکام آل سعود .