محبوب جمهور

مهر ۱۳۶۰ مردم یک انتخاب ماندگار را در خاطره ی انقلاب به ثبت رساندند. سومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ انقلاب اسلامی برگزار شد و آیت الله خامنه ای با اقبالی نزدیک به ۱۵ میلیون رای از آرای بیش از ۱۷ میلیونی ملت،به عنوان رییس جمهور برگزیده شدند .