آخرین پیگیری های فاجعه منا

دادستان کل کشور کشور گفت: قرار شده شکایات خانواده های جان باختگان و مصدومان فاجعه منا و همچنین گزارشات و مستندات مربوط به این قضیه، توسط شعبه ای در دادستانی تهران جمع آوری شده و پیگیری های حقوقی لازم انجام شود.