چهره هایی که یک شبه چهره شدند

413
24 آذر 1394

چهره هایی که یک شبه چهره شدند تلویزیون نشان داده است که با همه انتقادات منصفانه وگاه غیر منصفانه ای که همواره همراهش بوده بازهم تاثیرگزارترین رسانه کشور است .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x