آیا نمایشگاه فرانکفورت ، قبر سلمان رشدی می شود ؟

138
24 آذر 1394

خط آزاد - آیا نمایشگاه فرانکفورت ، قبر سلمان رشدی می شود ؟ گاهی وقت ها بعضی موارد مهم زود یادمان می رود. ژست روشنفکری می گیریم و دم از آزادی بیان و حق نوشتن می زنیم.فراموش می کنیم که سلمان رشدی چند سال پیش چطور با کلمات شیطانیش هرگونه توهینی به حضرت ختمی مرتبت را روا داشته است ...

فیلمسلمان رشدیسلمان رشدی کیستقتل سلمان رشدیسلمان رشدیسلمان رشدی کیستقتل سلمان رشدی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x