موشک های زیرزمینی سپاه

221
24 آذر 1394

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اولین بار اجازه تصویربرداری از تونل های زیرزمینی سپاه که موشک های بالستیک دوربرد در آن نگهداری می شوند را صادر کرد.

فیلمنیروی هوافضاسپاه پاسدارانانقلاب اسلامیسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x