آموزش درست کردن جعبه کادویی دست ساز در منزل

جعبه کادویی را خودتان درست کنید تا خود جعبه نیز یک هدیه ارزشمند باشد . برای درست کردن جعبه کادویی به یک مقوای محکم نیاز دارید . سپس مقوا را به رنگ دلخواه خود رنگ آمیزی کنید ، رنگ ما در آموزش قرمز می باشد . در ادامه ساخت جعبه کادویی شما باید چهارگوشه مقوا را تا بزنید به طوری که انگار میخواهید جعبه شیرینی را گره بزنید . بعد لازم است که از کف جعبه کادویی یرک چهارچوب محکم درست کنید که این کار با اتصال چهارگوشه به آن صورت میگیرد .