آمریکا؛ کشوری که پلیس هایش مانند سربازان اسرائیل هستند

316
24 آذر 1394

سومین کنفرانس افق نو با موضوع «خشونت پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان» در تهران به کار خود پایان داد. تعدادی از متفکرین آمریکا و اروپا نظرات خود را در مورد وضعیت نژادپرستی در جهان و علت آن بیان کردند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x