راه حل بحران سوریه

225
24 آذر 1394

راه حل مسئله سوریه، انتخابات است و برای اینکار باید با قطع کمکهای نظامی و مالی به معارضین، ابتدا جنگ و ناآرامی پایان پذیرد تا مردم سوریه در محیطی امن و آرام، هرکس را می خواهند انتخاب کنند.

فیلمسوریهجنگایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x