خط آزاد - مک دونالد چگونه به ژاپن نفوذ کرد

165
24 آذر 1394

خط آزاد - مک دونالد چگونه به ژاپن نفوذ کرد در حالیکه مک دونالد در ابتدا نمادی از فرهنگ آمریکا بود هم اکنون بخشی از فرهنگ محلی ژاپن شده است. اما این مک دونالد نیست که ژاپنی شده، ژاپنی ها، آمریکایی شده اند.

فیلمژانمک دونالدایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x