خط آزاد - تروریسم بد در پاریس، تروریسم خوب در خاورمیانه

292
24 آذر 1394

گویا تروریسم بد جمعه شب پاریس با تروریسم خوب انفجار ضاحیه بیروت متفاوت است. هرچند مسئولیت هر دو را یک گروه بر عهده داشته باشد. مسئله این است که دموکراسی خوب فرانسه آسیب دیده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x