خط آزاد - تروریسم بد در پاریس، تروریسم خوب در خاورمیانه

137
24 آذر 1394

گویا تروریسم بد جمعه شب پاریس با تروریسم خوب انفجار ضاحیه بیروت متفاوت است. هرچند مسئولیت هر دو را یک گروه بر عهده داشته باشد. مسئله این است که دموکراسی خوب فرانسه آسیب دیده است.

فیلمخاورمیانهپاریسرتروریسم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x