دختر شینا اولین تیزر سینمایی کتاب

کتاب «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابی زاده، تجربه ای نو و موفق در روایت هایِ زنانه از جنگ و دفاع مقدس است که تاکنون بیش از یکصدهزارنسخه از آن به فروش رفته و طی شش ماه اخیر از آثار پروفروش بازار کتاب بوده است.