لحظه انهدام بالگرد روسی توسط تروریست ها

تروریست های سوریه یک بالگرد روسیه را که در عملیات جستجو و نجات برای یافتن دو خلبان جنگنده روسی ساقط شده در نزدیکی مرز ترکیه در خاک سوریه شرکت داشت با موشک تاو هدف قرار دادند.