درد مشترک-مقبولیت فرهنگ غرب حتی در خاستگاهش تنزل یافته

233
24 آذر 1394

تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محترم ترین بخشهای آنها در حالی صورت میگیرد که فرهنگ جایگزین، به هیچ وجه از ظرفیت جانشینی برخوردار نیست.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x