درد مشترک-مقبولیت فرهنگ غرب حتی در خاستگاهش تنزل یافته

133
24 آذر 1394

تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محترم ترین بخشهای آنها در حالی صورت میگیرد که فرهنگ جایگزین، به هیچ وجه از ظرفیت جانشینی برخوردار نیست.

فیلمتحقیر فرهنگهای غناهانتفرهنگ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x