خط آزاد - رویا شدن پرواز با تیکاف بلیط

سال ۹۳ بود که قیمت بلیط هواپیما ۳۰ درصد افزایش یافت. از همان لحظه خیلی از مردم سفر با هواپیما را از برنامه خود حذف کردند. اما حالا با این تیکاف قیمت بلیط پرواز به آرزویی بزرگ تبدیل خواهد شد.