خط آزاد - اَبر سیاه ایدز در آسمان جوان ایرانی

306
24 آذر 1394

موج سوم ایدز خیزش را برای کشتار جوان ایرانی برداشته، آن چنان که تا چند سال آینده معلوم نیست که قربانیان ایرانی Hiv چند نفر خواهند بود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x