گزارشی از اجرای "خورشید کاروان"/تئاتر مذهبی

خورشید کاروان؛ نمایشی که ۲۵ سال است درست در همین زمان روی پرده می رود/ اگر نقش مان را درست اجرا نمی کردیم حتما به عده ای از معتقدان برمی خورد