رخت سیاه بر تن خیابان های مشهد/شهادت امام رضا (ع)

177
24 آذر 1394

رخت سیاه بر تن خیابان های مشهد/ایران بر سر و سینه می کوبد/تصاویری از عزاداری عاشقان اهل بیت (ع) در روز شهادت امام رضا (ع)

فیلمشهادت امام رضا عمشهدخیابان های مشهد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x