تصاویری از کل کل قدرت موتورها و ماشین ها در تهران!

334
24 آذر 1394

از پورشه و بی ام و تا ۲۰۶ و پراید!/تصاویری از کل کل قدرت موتورها و ماشین ها در تهران/ گزارشی از اولین دوره مسابقات دِرَگ ایران!

فیلمموتورماشینمسابقه ماشین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x