ستاره زن شهرزاد خون کرمانی ها را به جوش آورد!/ آمپاس ۳

تتلو، ذخیره طلایی مسعود کیمیایی برای شجریان!/ حمله مسلحانه به کشتی گیر تیم ملی ایران/ ستاره زن شهرزاد خون کرمانی ها را به جوش آورد!/ آمپاس تقدیم می کند