صبحانه ای که چشم هایتان را گرد می کند/کافه رستوران هرمو

از سوسیس تخم مرغ و آبمیوه های چند رنگ تا املتی که نیاورانی ها برایش صف می کشند/ صبحانه ای که چشم هایتان را گرد می کند!