منظوررهبر انقلاب از سناتور بدنام آمریکایی کیست؟

رهبر انقلاب دیروز در دیدار مردم آذربایجان از سناتور بدنام آمریکایی نام برد که پول میگیرد و علیه مردم ایران دشنام میدهد. سناتور جان کرک در میان سناتور های آمریکایی به یک صهیونیست دو آتیشه مشهور است.