سناریوی شکل گیری وهابیت

برای شناخت فرقه وهابیت باید به دلایل شکلگیری تاریخی این فرقه توجه کرد.وهابیت از جمله فرق نوظهوری است که رد اواخر قرن دوازدهم هجری در سرزمین نجد به وجود آمد.بنیانگذار آن محمد بن عبدالوهاب است.وی در سال سال 1703 میلادی در شهر نجد به دنیا آمد.پدرش درآن شهر قاضی بود.وی به تفسیر علاقه داشت.هر چند پدرش در ابتدا با وی مخالف بود ولی پس از گذشت زمان به اندیشه های فرزندش گرایش پیدا کرد.وی تفکر جدیدی از ابت تیمیه به ارث میبرد.از جمله اندیشه های ابن عبدالوهاب را میتوان اینگونه بشمرد.ساختن بقعه و گنبد و گچ کاری و سنگ انداختن بر قبور را و هر گونه رسم عادتی را که در زمان پیامبرو سلفصالح نبوده را بدعت دانسته و عامل آن را واجب القتل میداند.جالب آنگه در کتاب وهابی گری از بدو شکل گیری تا امروز بیش از 450هزار نفر را از مسلمانان که بیشتر آنها اهل سنت هستند را از بین برده اند.