بیعت سید عباس موسوی با امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

سید عباس موسوی از فرماندهان و مجاهدین حزب الله لبنان که در مراسمی بیعت خود را با حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اعلام می کند

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV