حمله مزدوران بحرین به زنان

در پی راهپیمایی اخیر بحرین به مناسبت سالگرد انقلاب نیروهای مزدور آل خلیفه گاز اشک آور را به صورت زنان می پاشند

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV