با این تروریست آمریکایی بیشتر آشنا شوید

رائول مارک گرشت عضو ارشد بنیاد دفاع دموکراسی سازمانی نو محافظه کار مستقردر واشنگتن است که سابقا به عنوان متخصص امور خاورمیانه در بخش عملیات های سازمان سیا فعالیت میکرد.شهرت گرشت ناشی از حمایت های آشکاری است که از سیاست های خارجی مداخله جویانه آمریکا کرده است.

گرشت در برنامه زنده گفته است تروریسم در DNA ایرانی ها نهادینه شده است.