شروع خوب،پایان بد از رحیم پور

قرآن و تغییر ایدئو لوژی های اعلام نشده انقلاب ها

سخنان مهم رحیم پور در باره تغییرات در افرادی که وقتی پا به مسیر مبارزه و جهاد گذاشتند شروع خوبی داشتند،اهل جهاد بودند،زندان رفتند ولی پس از مدتی دشمن تر از کافران شدند علیه انقلاب اسلامی.چرا برخی در حین جنگ بین مومنین و کفار به سمت کفار غش می کنند؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV